"...skapar harmoni i elnätet"

Harmonizer Power Quality Consulting AB är ett konsultbolag specialiserat på Elkvalitetsfrågor.
Vi hjälper våra kunder att uppnå harmoni i elnätet och undvika besvärliga och kostsamma driftsstörningar.

"...ser till helheten"

Vi tar hand om alla etapper inom elkvalitetsprojekt - från förstudie till drifttagning och verifikation av utförda åtgärder.