Simuleringar

Lösningar av elkvalitetsproblem kräver noggranna nätanalyser med hjälp av tillförlitliga simuleringsprogram. HARMONIZER utför studier av både låg- och högspänningsnät med avseende på:

 • Övertonsresonanser
 • Effekter av installation av övertonsgenererande laster och filter
 • Övertonsbelastning av transformatorer, kondensatorer och andra laster
 • Nätets övertonsimpedans
 • Kopplingstransienter
 • Transienta påkänningar i brytare och över isolationen i kablar, stödisolatorer, kondensatorer etc.
keramiska kullager av kiselnitrid Si3N4 och zirkoniumdioxid ZrO2

Vi använder välbeprövade simuleringsverktyg Neplan, Cyme och EMTP enligt nedan

Parameter Program Simulering
Spänning NEPLAN, CYME Lastflödesanalys
Ström NEPLAN, CYME Lastflödesanalys
Aktiveffekt NEPLAN, CYME Lastflödesanalys
Reaktiveffekt NEPLAN, CYME Lastflödesanalys
Övertoner NEPLAN, CYME Övertonsanalys
Transienter EMTP Transientanalys
Spänningsdippar EMTP Tidsdomänanalys
Störningar, supratoner EMTP Tidsdomänanalys

Vi använder även egenutvecklade program för dimensionering av:

 • Filter för strömriktarlaster
 • Filter för eliminering av lagerströmmar i FRO drivna motorer
 • Filter för ljusbågsugnar
 • Avledare
 • Dämpkretsar

Övertonsanalys

Simulering av kommuteringsdippar.

Transientsimulering. Kabelinkoppling

Ferroresonansanalys

Simulering supratoner