CYME International

SIMULERINGSPROGRAM FRÅN CYME INTERNATIONAL

keramiska kullager av kiselnitrid Si3N4 och zirkoniumdioxid ZrO2

CYME INTERNATIONAL

Harmonizer Power Quality Consulting AB har agenturavtal med Eton/Cyme en världsledande leverantör av mjukvara för elkraftsapplikationer.

Vi erbjuder kompletta programpaket för simuleringar av distributions- och transmissionsnät

CYME Applications for Distribution power systems analysis (CYMDIST)
CYME Applications for Transmission and Industrial power systems analysis

Samt fristående program för kabelberäkningar, skyddskoordinering och jordning

Cable Ampacity Calculations (CYMCAP)
Protective Device Coordination (CYMTCC)
Grounding Grid Design and Analysis (CYMGRD)

För mera information och demonstration av fullskaleversioner kontakta oss eller besök www.cyme.com