Elkvalitetsproblem

De vanligaste elkvalitetsproblemen, deras konsekvenser och åtgärder är samanställda i nedanstående tabell.
keramiska kullager av kiselnitrid Si3N4 och zirkoniumdioxid ZrO2
Störningstyp Källor Konsekvenser Åtgärder
Snabba spänningsvariationer Cykliska laster, pumpar, punktsvetsar Skyddsutlösningar, produktivitets begränsning Dynamisk kompensering, seriekompensering
Transienter Inkoppling av kondensatorbatterier, kablar, transformatorer, Frånkoppling av induktiva laster, Åska, kortslutningar, jordfel Haverier, skyddsutlösningar, produktionsbortfall Synkroniserade brytare, dämpkretsar
Kommuteringsdippar Likriktare, frekvensomriktare Produktionsstopp, utrustningshaverier Strömriktarfilter, linjereaktorer
Spänningsdippar Åska, jordfel, motorstarter Skyddsutlösningar, produktionsstopp, utrustning haverier DVR, strömbegränsare
Övertoner Likriktare, FRO, belysning, datorer, elektronik Termisk överbelastning, utrustningshaverier, skyddsutlösningar Övertonsfilter
Ferroresonans Till- och frånkopplingar av stora laster Transformatorhaverier, skyddsutlösningar Dämpkretsar
Supratoner PWM omriktare och växelriktare, vind- och solkraft Funktionsfel Bredbandsfilterr
Flimmer Ljusbågsugnar, svetsar, vindkraft Snabbt varierande belysningsintensitet Dynamisk kompensering

HARMONIZER har mångårig erfarenhet av mätningar, analys och framtagning av åtgärder på förekommande elkvalitetsproblem och kan därför alltid föreslå optimal teknisk/ekonomisk lösning.