Om oss

Specialiserade på elkvalitet

hjälper vi våra kunder att uppnå elektromagnetisk kompatibilitet i elnätet och därmed undvika besvärliga och kostsamma driftstörningar

keramiska kullager av kiselnitrid Si3N4 och zirkoniumdioxid ZrO2

OM OSS

Specialiserade på elkvalitet hjälper vi våra kunder att uppnå elektromagnetisk kompatibilitet i elnätet och därmed undvika besvärliga och kostsamma driftstörningar

Sedan starten 1992 har vi hjälpt hundratals kraft- och industribolag, både i Sverige och utomlands

Med expertis inom:

  • Reaktiveffekt kompensering
  • Övertonsfiltrering
  • Transient eliminering
  • Spänning stabilisering
… kombinerat med ett brett utbud av tjänster:

  • Mätningar
  • Nätsimuleringar
  • Utveckling av elkvalitetslösningar
  • Dimensionering av hårdvara
  • Idrifttagnings- och verifieringstester
  • Utbildning

… Skapar vi mätbara förbättringar