Utbildningar

Vi erbjuder skräddarsydda kurser för företag och branschorganisationer
Välj bland följande ämnen:

  • Reaktiveffektkompensering, övertoner och övertonsfilter
  • Transienter, spänningsdippar, kommuteringshack, snabba spänningsvariationer
  • Elkvalitetsmätningar

Varje kurs består av: Teoretisk bakgrund, konsekvenser, åtgärder, praktikfall

keramiska kullager av kiselnitrid Si3N4 och zirkoniumdioxid ZrO2