Installationsexempel

Harmonizer erbjuder helhetsåtaganden från initiala mätningar via simuleringar, dimensionering av komponenter, framtagning av teknisk specifikation, assistans vid upphandling, kontroll av montage fram till driftsättning och verifierande mätningar. Nedan visas exempel på resultat av sådana åtaganden.
keramiska kullager av kiselnitrid Si3N4 och zirkoniumdioxid ZrO2
HARMONIZER POWER QUALITY CONSULTING

Valsverk, Saudiarabien

Filtrering av högfrekvensövertoner

keramiska isolatorer av teknisk keramik
HARMONIZER POWER QUALITY CONSULTING

Aluminiumsmältverk, Saudiarabien

Reaktiveffektkompensering och övertonsfiltrering tot. 800 Mvar

produkt av bearbetbar glaskeram
HARMONIZER POWER QUALITY CONSULTING

Boliden Garpenberg

Övertonsfilter 10 kV och 20 kV

HARMONIZER POWER QUALITY CONSULTING

133/33 kV ställverk, Island

RC filter för dämpning av ferroresonanser

keramiska isolatorer av teknisk keramik
HARMONIZER POWER QUALITY CONSULTING

LKAB Kiruna

Dynamisk kompensering